зареєструватися
Правила конкурсу
Святкуй з нами 30 років інновацій!
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
проведення конкурсу «Святкуй 30 років AVENT!»
(далі за текстом – «Правила»)

Опубліковано: «14» листопада 2014р. о 10 год. 00 хв.
1. Організатор та Виконавець Конкурсу, територія та строки (тривалість) його проведення
1.1. Організатором Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІЛІПС УКРАЇНА" (Юридична особа зареєстрована відповідно до законодавства України, з місцезнаходженням: Україна, м. Київ, 01042, вул. Патріса Лумумби, 4/6, корпус «В», 7 поверх, код ЄДРПОУ 33744042) (далі – «Організатор», «Замовник»).
1.2. За замовленням Організатора Конкурс проводиться Виконавцем Конкурсу:
Товариством з обмеженою відповідальністю «НЬЮ СТРЕТЕДЖИС ГРУП» (Юридична адреса: 02222 Україна, м. Київ, Беретті, 3. Код ЄДРПОУ 37676228) (далі – «Виконавець»).
1.3. Метою проведення Конкурсу є популяризація продукції під знаком для товарів та послуг ТМ Philips Avent серед існуючих та потенційних споживачів, реклама такої продукції та підвищення споживчого інтересу до такої продукції.
2. Строки проведення Конкурсу
2.1. Строки проведення Конкурсу: з 10 год. 00 хв. 01 сек. за київським часом «14» листопада 2014 року до 23 год. 59 хв.59 сек. за київським часом «19» грудня 2014 року включно (за часом відповідного сайту соціальної мережі Facebook або Вконтакте), при цьому Конкурс відбувається у конкурсні тижні, а саме:
1-й конкурсний тиждень: з 14 листопада до 20 листопада включно;
2-й конкурсний тиждень: з 21 листопада до 27 листопада включно;
3-й конкурсний тиждень: з 28 листопада до 4 грудня включно;
4-й конкурсний тиждень: з 5 грудня до 11 рудня включно;
5-й конкурсний тиждень: з 12 грудня до 19 грудня включно.
3. Територія проведення Конкурсу. Інформаційна підтримка Конкурсу
3.1. Конкурс проводиться на всій території України*, в мережі Інтернет на сайті http://avent30.uaua.info/ (надалі - Сайт) шляхом авторизації за допомогою адреси електронної пошти або через одну із соціальних мереж, Facebook або Вконтакте.
3.2. Детальну інформацію про Конкурс можна знайти на Сайті.
3.3. Результати Конкурсу публікуються на Сайті.
* за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а також територій Донецької та Луганської областей, виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів.
4. Учасники Конкурсу
4.1. В Конкурсі можуть приймати участь виключно дієздатні повнолітні (які досягли 18 років) громадянки України - мами, які проживають на території України, зареєстровані на веб-сайті  http://www.facebook.com/ та http://www.vk.com/ під ім’ям та прізвищем, які вказані у їхніх дійсних паспортах громадянина України, які мають дітей, та які належним чином та в повному об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі – «Учасники Конкурсу»).
4.2. В Конкурсі не мають права брати участь:
- працівники Організатора, Виконавця Конкурсу та/або будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Конкурсу та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
- іноземці та особи без громадянства;
- особи, що не відповідають вимогам п.4.1. даних Правил.
5. Умови участі в Конкурсі
5.1. Для того, щоб взяти участь в Конкурсі та стати Учасником Конкурсу кожна особа, яка відповідає вимогам розділу 4 даних Правил, повинна протягом Строку проведення Конкурсу відповідного етапу здійснити дії в наступній послідовності:
5.1.1. перейти за посиланням на Сайт, зареєструватись, заповнивши спеціальну форму реєстрації;
5.1.2. авторизуватись за допомогою адреси електронної пошти або дійсного аккаунту в одній із соціальних мереж на вибір Учасника: Вконтакте, Facebook(при цьому такий аккаунт має бути заповнений на 70% та повинен містити всю необхідну інформацію для участі у Конкурсі (реальні прізвище та ім’я), у випадку відсутності інформації про Учасника Конкурсу, яка міститься в його аккаунті в соціальній мережі, де вже зареєстрований Учасник Конкурсу, такий Учасник Конкурсу повинен заповнити відповідні поля. До участі в Конкурсі не допускаються фіктивні (вдавані) аккаунти Учасників Конкурсу та/або аккаунти, що містять завідомо неправдиву, неточну чи неповну інформацію про Учасника Конкурсу, а також аккаунти Учасників Конкурсу, що не дають змоги ідентифікувати належним чином такого Учасника Конкурсу);
5.1.3. додати свою власну ідею** інновації (надалі – Ідею), яка б могла покращити і спростити життя мами грудної дитинки, яку вона годує;
** Ідеї повинні бути зі смислом, не однотипними, не повторюватись. Ідеї повинні відповідати темі публікації, складатись більше ніж з одного слова (ідеї зі знаків пунктуації «смайли» в Конкурсі участь не приймають). Ідеї, які не відповідають умовам цих Правил будуть видалятись Виконавцем Конкурсу, а автори таких ідей автоматично будуть втрачати право приймати участь в Конкурсі.
В разі порушення умов проведення Конкурсу Учасником вперше, йому буде винесено попередження. При повторному порушенні Учасником умов проведення Конкурсу, такий Учасник автоматично втрачає право на участь в Конкурсі.
Ідея не має містити ненормативної лексики, закликів протиправного характеру, інформації порнографічного характеру, зображень, що порушують загально прийняті етичні норми та норми моралі, відомостей, що дискредитують Організатора і Виконавця, їх ім’я, діяльність, продукцію і т.д.;
- не може містити зображення і тексти еротичного чи образливого змісту, а також зображення і тексти, спрямовані на рекламу товарів і послуг, за винятком реклами продукції торгової марки ТМ Philips Avent.
- не має містити конфіденційну та/або іншу інформацію з обмеженим доступом, елементи плагіату та іншого неправомірного використання об’єктів інтелектуальної власності інших осіб, не має у будь-який інший спосіб порушувати чинне законодавство України.
Реєструючись в Конкурс і подаючи від свого імені ідею інновації, кожен Учасник передає безоплатно (без обмеження по часу і території використання) всі виключні майнові права на таку ідею інновації Організатору Конкурсу та гарантує, що в майбутньому ні Учасник, ні його родичі/близькі/довірені особи не будуть пред’являти будь-яких претензій чи відшкодувань. Організатор на власний розсуд має право розпорядитись такою ідеєю інновації, та користуватись всім об’ємом прав та свобод, визначених чинним законодавством для власника виключних майнових прав. Учасник дозволяє Організатору/залученим ним особам не вказувати будь-коли, і в будь-яких джерелах, що Учасник є власником немайнових прав на таку ідею інновацію та гарантує не пред’являти будь-яких вимог/претензій.
Учасник гарантує, що ідея інновації належить саме такому Учаснику, що такий Учасник не запозичив, не використав чижу, не свою ідею, та у випадку пред’явлення я будь-яких претензій до Організатора у зв’язку з використанням у майбутньому таких ідей інновацій, Учасник гарантує самостійно вирішити будь-які претензії/вимоги.
5.2. Додатковй розіграш:
5.2.1. Додатково до дій, вказаних в п.5.1. Правил кожен Учасник має право прийняти участь у додатковому розіграші Подарунків, для чого повинен виконати наступні дії: на головній сторінці Сайту під різними видами продукції можна знайти кнопку «Подобається», при натисканні на яку Учасник буде отримувати 1 «бейдж». Таким чином за 1 натискання Учасник отримує перший «бейдж», за 3 натискання – другий «бейдж», за 6 натискань – третій «бейдж». Той Учасник, який «поділиться» «бейджами» в одній із соціальних мереж – «share», буде приймати участь у визначенні Переможця, який отримає Подарунок №3, вказаний в п.6.1.4. Правил.
5.3. Реєструючись в Конкурсі, згідно п. 5.1. Правил, Учасник підтверджує те, що він повністю відповідає умовам п.4.1.-4.2. цих Правил, та повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх виконувати.
5.4. Організатор Конкурсу має право відмовити в участі та видалити тих Учасників, які були викриті у «накрутках share».
«Накрутка share» - це заборонені методи що дозволяють збільшити кількість «share» на аккаунті того чи іншого Учасника Конкурсу частіше, ніж це передбачено цими Правилами. Зокрема, заборонена наступна діяльність Учасників пов’язана із накруткою share (перелік не є вичерпним):
- використання динамічних IP-адресів (унікальний числовий номер мережевого рівня, що використовується для адресації комп'ютерів чи інших технічних пристроїв у мережах, що побудовані з використанням протоколу TCP/IP (наприклад Інтернет) та очищення cookie (частина службової інформації, якою веб-сервер відмічає браузер користувача при відвідуванніСайту, або яка створюється за ініціативою скриптового сценарію на стороні веб-браузера);
- приховування реальної IP-адреси (будь-якими засобами - проксі-сервери або спеціальні інтернет-сервіси);
- реєстрація одного Учасника під різними іменами, прізвищами, псевдонімами, вигаданими іменами (ніками);
- видалення іншого Учасника Конкурсу з участі в Конкурсі.
- використання методів «накрутки» share: ботів і віртуалів — профілей людей з несправжніми іменами, що не існують.
-купівля share; використання організацій з обміну «лайками», фродінг — махінації через зламані аккаунти реальних користувачів.
- реєстрація одного Учасника під різними іменами.
- інші незаконні дії, які спрямовані на отримання переваг в процесі голосування.
При цьому, в такому випадку Організатор вправі прийняти рішення щодо заборони подальшої участі такого недобросовісного Учасника в Конкурсі без пояснення причин. Рішення Організатора є остаточним та не підлягає оскарженню.
При цьому Учасники, які були видалені з участі в Конкурсі за «накрутку share» не мають права повторно прийняти участь в Конкурсі.
5.5 Беручи участь в Конкурсі, учасники Конкурсу не вносять ніякої плати, пов’язаної з участю в Конкурсі.
6. Подарунковий фонд Конкурсу
6.1 Подарунковий фонд Конкурсу:
6.1.1. Головний подарунок: грошові кошти у розмірі: 10 000 грн.*
*не включаючи всі податки та збори згідно чинного законодавства України.
Загальна кількість Головних подарунків: 1 (один) шт.
6.1.2 Подарунок №1: Набір для годування Philips Avent SCF730/00
Загальна кількість Подарунків №1: 10 (десять) шт.
6.1.3. Подарунок №2: Тарілка Philips Avent SCF708/00
Загальна кількість Подарунків №2: 4 (чотири) шт.
6.1.4. Подарунок №3: Термочашка Philips Avent SCF766/00
Загальна кількість Подарунків №3: 4 (чотири) шт.
6.2. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
6.3. Зовнішній вигляд Подарунків на рекламно-інформаційних матеріалах Конкурсу може відрізнятися від реальних Подарунків Конкурсу.
6.4. Організатор на власний розсуд визначає модель, колір, комплектність та інше – характеристики Подарунків Конкурсу.
7. Визначення Переможців Конкурсу
7.1. Щодня протягом перших 4-х конкурсних тижнів Журі Конкурсу (у складі представників Організатора Конкурсу) обирає по 1 (одному) фіналісту. Загалом має бути визначено 28 (двадцять вісім) фіналістів Конкурсу. На 5-му конкурсному тижні відбувається голосування (яке відбувається за допомогою «share», що дорівнює 1 голосу) за відібраних фіналістів. По завершенні 5-го тижня, Учасник-фіналіст який набере найбільшу кількість голосів, буде визначений як Переможець Конкурсу, та отримує Головний Подарунок, вказаний в п. 6.1.1. Правил. А наступні 10 (десять) Учасників-фіналістів, які йдуть у рейтинговому списку, визначаються як Переможці, що отримують Подарунок №1, вказаний в п. 6.1.2. Правил.
Протягом перших 4-х конкурсних тижнів користувачі соціальних мереж мають право голосувати за будь-кого із Учасників Конкурсу та коментувати подані Учасниками ідеї (пр. цьому до таких коментарів застосовуються вимоги, вказані в розділі 5 цих Правил). Але результати такого голосування не є обов’язковим для Журі Конкурсу/Організатора Конкурсу, і носить виключно характер рекомендаційний.
7.2. Щоп'ятниці до 20 год. 00 хв. за попередній конкурсний тиждень Журі Конкурсу на власний розсуд визначатиме по 7 (сім) Фіналістів, які візьмуть участь у боротьбі за Головний подарунок та Подарунок №1 Конкурсу, вказаний в п. 6.1.2. Правил.
7.3. Щоп`ятниці до 20 год. 00 хв. за попередній конкурсний тиждень Журі Конкурсу на власний розсуд визначатиме по 1 (одному) Переможцю за найкращий коментар до доданих на Сайт ідей, який отримає Подарунок №4 Конкурсу, вказаний в п. 6.1.5. Правил.
7.4. Щоп`ятниці до 20 год. 00 хв. за попередній конкурсний тиждень за допомогою випадкової вибірки з використанням спеціального обладнання (комп’ютера), устаткованого спеціальною комп’ютерною програмою, буде визначено по 1 (одному) Переможцю серед тих Учасників, які належним чином виконали умови, вказані в п.5.2. Правил, та отримують Подарунок №3, вказаний в п.6.1.4. Правил. У спеціальному обладнанні не містяться приховані алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп’ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку органів, які здійснюють контроль за проведенням Конкурсу (за допомогою Інтернет ресурсу random.org).
7.2. Учасники Конкурсу, що не стали переможцями за результатами проведення процедури визначення переможців Конкурсу, не здобувають права на отримання подарунків Конкурсу, будь-яких інших заохочень та компенсацій.
7.3. Результати визначення Переможця Конкурсу є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.
7.4. Оголошення про переможців Конкурсу публікується на Сайті в день визначення.
8. Порядок та строки отримання Подарунків Конкурсу.
8.1. Порядок отримання Головного подарунку Конкурсу:
Учасник, який був визначений на умовах цих Правил Головним переможцем Конкурсу, та претендує на отримання Головного подарунку Конкурсу зобов’язаний не пізніше 14 робочих днів з дня повідомлення його про те, що він був визначений Головним переможцем надати Виконавцю Конкурсу:
- скановану копію дійсного паспорту громадянина України (усі сторінки) Переможця Конкурсу;
- номер облікової картки платника податків.
Вказані документи, надаються Виконавцю з метою належного вручення Головного подарунку Конкурсу.
Виконавець повідомить Головного переможця про день та час підписання договору дарування грошових коштів, який має бути нотаріально засвідченим. При цьому витрати Головного переможця на дорогу до місця підписання договору дарування покладаються виключно на Головного переможця. Організатор/Виконавець Конкурсу не здійснюють будь-яких компенсацій.
8.1.1. У випадку якщо Головний переможець не надасть Виконавцю Конкурсу документи, вказані в п.8.1. Правил у строк, чи не в повному обсязі, вважається, що Головний переможець відмовився від Головного подарунку Конкурсу,а Організатор має право розпорядитись таким Головним подарунком на власний розсуд.
Кінцева дата підписання договору дарування грошових коштів: 30-ть днів з дати отримання документів від переможця конкурсу.
Розмір Головного подарунку не включає податки та збори, які мають бути розраховані та сплачені згідно чинного законодавства України.
8.2. Для отримання Подарунку №1, Подарунку №2, Подарунку №3 (далі - Подарунки) Переможець Конкурсу зобов’язаний зв’язатись по номеру телефону Виконавця, який Учасник отримує як персональне повідомлення у соціальній мережі, через яку Учасник авторизувався в Конкурсі, не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після отримання повідомлення про визнання його Переможцем Конкурсу, та підтвердити свою згоду на отримання Подарунку Конкурсу, і направити Виконавцю:
- скановану копію дійсного паспорту громадянина України (усі сторінки) Переможця Конкурсу;
- номер облікової картки платника податків.
Вказані документи, надаються Виконавцю з метою належного вручення подарунку Конкурсу.
8.3. Подарунок буде передано кур’єрській службі для вручення не пізніше:30 днів після отримання контактних даних переможця. Після передачі Подарунків кур’єрській службі, ні Організатор, ні Виконавець не несуть відповідальності за вручення Подарунків.
8.4. Організатор/Виконавець Конкурсу і пов’язані з Конкурсом особи не несуть відповідальності за подальше використання Переможцями Конкурсу подарунків Конкурсу після їх вручення та/або за неможливість такими переможцями Конкурсу скористатись отриманим Подарунком Конкурсу з будь-яких причин.
8.5. Переможець Конкурсу автоматично втрачає набуте ним право на отримання Подарунку Конкурсу, а також перестає вважатись Переможцем Конкурсу, без будь-яких компенсацій у наступних випадках:
8.5.1. якщо ім’я та/або прізвище такого переможця Конкурсу не співпадає з іменем та/або прізвищем, вказаним у дійсному паспорті громадянина України такого переможця Конкурсу;
8.5.2. якщо такого переможця Конкурсу визнано порушником до моменту вручення йому подарунку Конкурсу;
8.5.3. якщо такий переможець Конкурсу у встановлений цими Правилами період не надасть підтвердження можливості та згоди на отримання належного йому подарунку Конкурсу;
8.5.4. якщо такий переможець Конкурсу не здійснить дії, передбачені у п. 8.1.-8.2. цих Правил та інших зобов’язань, передбачених цими Правилами;
8.5.5. якщо такий переможець Конкурсу заявив про свою відмову від отримання Подарунку Конкурсу будь-яким доступним способом;
8.5.6. у разі неможливості ідентифікувати переможця Конкурсу;
8.5.7. у разі неналежного виконання умов цих Правил.
8.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів і інформації є необхідною умовою отримання подарунків Конкурсу. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє переможця Конкурсу права на одержання подарунку Конкурсу. При цьому, переможець Конкурсу вважається таким, що відмовився від отримання подарунків Конкурсу та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Конкурсу будь-якої компенсації.
9. Додаткові умови
9.1. Участь в Конкурсі автоматично означає факт ознайомлення та повну і безумовну згоду Учасника з даними Правилами. Порушення Учасниками Конкурсу цих Правил або відмова Учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника від участі в Конкурсі та отримання Подарунків Конкурсу, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Конкурсу будь-якої компенсації, в тому числі і грошової.
9.2. Для отримання Подарунку Конкурсу в рамках цього Конкурсу Учасник Конкурсу має надати Організаторові/Виконавцю, залученим ними третім особам інформацію (в т.ч. особисту інформацію), визначену цими Правилами. Фактом участі в цьому Конкурсі Учасник Конкурсу підтверджує достовірність наданої інформації та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник Конкурсу несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ним).
9.3. Організатор/Виконавець Конкурсу не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником неповних, неточних, застарілих, недостовірних персональних даних.
9.4. Переможці Конкурсу зобов’язані підписати всі необхідні документи, пов’язані з отриманням Подарунків Конкурсу. Організатор має право вносити корективи в офіційні правила конкурсу до моменту отримання документів від переможця передбачених у п.8.2.
9.5. Приймаючи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої інформації, його особистих даних Організатором/Виконавцем Конкурсу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про неї з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. її імені і фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, СМС-повідомлень ,(в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Замовника на номер мобільного телефону/адресу, вказану Учасником при реєстрації, повідомлень тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, але виключно в рамках проведення Конкурсу і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМС-повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Замовника, попередньо повідомивши Замовника про таке рішення. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю Учасників Конкурсу, створені під час проведення Конкурсу, та/чи у зв’язку з Конкурсом, є власністю Організатора Конкурсу і можуть використовуватися без будь-якого відшкодування. Учасник Конкурсу, який став ПереможцемКонкурсу, та отримує Подарунок Конкурсу, погоджується фотографуватися для виготовлення графічних матеріалів без виплати їй за це будь-якої винагороди. Такі особи надають свою згоду на використання їх зображень, в тому числі під час реклами Товарів Організатора. Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організаторові Конкурсу.
9.6. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню.
9.7. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Конкурсу протягом всього строку проведення Конкурсу. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Конкурсу можливі у випадку їх затвердження Організатором Конкурсу та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Конкурсу. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.
9.8. Беручи участь в Конкурсу, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Конкурсу на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить чинному законодавству України, зокрема, виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку, для проведення Конкурсузгідно з офіційними правилами, підготовки статистичної інформації тощо.
9.9. Своєю участю в Конкурсі Учасник Конкурсу надає Організатору згоду в порядку визначеному Законом України «Про захист персональних даних», на обробку та використання його персональних даних (паспортні дані, ідентифікаційний код, та інше) виключно з метою виконання вимог чинного законодавства України, щодо реклами, податків, та в сфері бухгалтерського обліку.
9.10. Права Учасника як суб'єкта персональних даних. Учасник має право:
- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних;
- вимагати від Організатора як володільця/розпорядника його персональних даних уточнення своїх персональних даних;
- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
9.11. Обробка персональних даних Учасника може здійснюватися Організатором самостійно або може бути передана третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
9.12. Персональні дані Учасника Конкурсу зберігаються в базі персональних даних «Переможці», власником якої є Організатор